Paieška Vaizduojamoji dailė Fotografija 1 2
 
Moterys
Nuotraukų albumas
Vaidotas Grigas
Albume sudėti fotografo Vaidoto Grigo sukurti žinomų moterų portretai – reprezentaciniai, intymūs, humoristiniai ir kt. Moteris šiose nuotraukose – subrendusi asmenybė, kūrėja – savęs, savo pasaulio, dažnai ir gerokai platesnių erdvių. Fotografas tik paryškina vieną kokį bruožą, o kartais moteris darosi vos atpažįstama: pokštauja, gundo, tampa kilminga florentiete, japone, Don Kichotu, Otelu, Arlekinu… Gal tokią metamorfozę padiktavo jos žvilgsnis, laikysena, bruožai?

Įžanginės esė „Moterų visata“ autorė Jurga Ivanauskaitė
Sudarytojas Algimantas Aleksandravičius
Dailininkas Izaokas Zibucas
Lietuvių ir anglų k.
125 nuotraukos, dauguma spalvotos
Kietas viršelis, aplankas, 256 p., 330×250 mm
 Užsakomasis leidinys
ISBN 978-9955-736-06-6 (lietuvių ir anglų k.)
Lietuvos fotografija
iki XXI amžiaus
Sudarė Stanislovas Žvirgždas
Pirmas albumas, kuriame atspindėta šios meno šakos istorija Lietuvoje, pradedant dagerotipais ir baigiant šiuolaikinėmis nuotraukomis. Fotografų dėmesys nuo vaizdo ilgainiui ėmė krypti prie idėjos, vaizdinio teksto ir potekstės, novatoriškumo. Tačiau knyga įdomi ne vien dėl požiūrio į fotografo misiją pokyčių – verčiant jos lapus, galima sekti tradicijų formavimąsi ir kaitą, besikeičiantį tos pačios temos traktavimą, Lietuvos istoriją.
Visos nuotraukų (net vadinamųjų nespalvotųjų) reprodukcijos spalvotos: tokiu būdu perteikiama popieriaus ir atspaudo atspalvių įvairovė, subtiliausi originalo niuansai, jo unikalumas. Nemaža nuotraukų anksčiau neskelbtos, tačiau dauguma jų gerai žinomos, pripažintos ir įvertintos; tapusios reikšmingomis šio istorinio siužeto atkarpomis, knygoje jos atrodo visiškai naujai.
Yra Lietuvos fotografijos kronika, nuotraukų ir vardų rodyklės.

Apdovanota Knygos meno konkurse
Įžangos autoriai: Skirmantas Valiulis, Stanislovas Žvirgždas
Dailininkas Izaokas Zibucas
Du variantai: lietuvių ir anglų k.
Kietas viršelis, aplankas, 312 p., 310x248 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-830-72-9 (lietuvių k.)
ISBN 9986-830-73-7 (anglų k.)
Vilnius
Arūnas Baltėnas
Nespalvotų Vilniaus senamiesčio nuotraukų albumas.
Miesto vaizdai švelnūs, pastatai, kiemai, gatvelės, skendi rūke, prieblandoj, šešėliuoti, su sniego, lapų apklotais, ką tik nuplauti lietaus…

Dailininkas Izaokas Zibucas
Lietuvių ir anglų k.
Minkštas viršelis, 34 nespalvotos nuotraukos, 80 p., 235×185 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9955-736-02-X (lietuvių/anglų k.)
Paieška Vaizduojamoji dailė Fotografija 1 2