Paieška Vaizduojamoji dailė 1 2 3 4 5 6
 
Jie gyveno Vabalninke
1925–1941
Tarpukariu Vabalninke gyvenusių žydų portretų, grupinių nuotraukų, miestelio vaizdų albumas.
Nuotraukos iš fotografo Juozo Daubaro archyvų.

Išleista Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus užsakymu
Sudarytoja ir įžangos autorė Dalija Epšteinaitė
Dailininkas Izaokas Zibucas.

Du variantai: lietuvių ir anglų k.
180 nespalvotų nuotraukų
Kietas viršelis, aplankas, 168 p., 230×230 mm
 Užsakomasis leidinys
ISBN 978-9955-736-24-0 (lietuvių k.)
ISBN 978-9955-736-25-7 (anglų k.)
Tylos gausmas
Žydų gyvenimo pėdsakai Lietuvoje
Memorialinis albumas, skirtas sunaikintoms Lietuvos žydų bendruomenėms. Nuotraukose užfiksuoti kapinių, maldos namų, kitų su žydų gyvenimu susijusių pastatų bei vietų vaizdai, tikriau tai, kas liko praėjus daugeliui metų po žydiškosios Lietuvos aukso amžiaus. Greta – miestų ir miestelių, kurių daugelis ar net dauguma gyventojų XIX–XX a. I p. buvo žydai, pavadinimai jidiš bei lietuvių kalbomis ir keletas labai iškalbingų skaičių iš tų vietų istorijos. Ši knyga kelia netekties liūdesį ir skausmą, tačiau neleis užmiršti žmonių, kuriems ši žemė teikė gyvybės syvus, kurie Lietuvoje sukūrė ir puoselėjo savitą kultūrą, kurie čia tiesiog gyveno. Išgirsime gausmą, kurio sklidina žydiškąją Lietuvą apgaubusi amžinybės tyla.

Projekto autorius Izaokas Zibucas.
Fotografas Raimondas Paknys.
Įžangos autorius ir konsultantas Dovidas Katzas.

Du variantai: anglų ir lietuvių k.
Kietas viršelis, 204 p., 300×264 mm
 Pirkti knygą...
ISBN 978-9955-736-26-4 (lietuvių k.)
ISBN 978-9955-736-27-1 (anglų k.)
Žoromskis
Kristina Miklaševičiūtė
Albumas-monografija, skirta dailininkui Kazimierui Žoromskiui (1913–2004), kuris kūrė unikalius optinio impresionizmo stiliaus paveikslus ir dalyvavo parodose Madride, Vašingtone, Niujorke, Paryžiuje kartu su Marcu Shagalu, Karelu Apelu, Salvadoru Dali, Maxu Ernstu, Willemu de Kooningu beikitais įžymiais XX a. menininkais. Žoromskio kūrinių yra Europos ir Amerikos muziejuose, biografija ir paveikslai įtraukti į pasaulio dailininkų žinynus, o nuopelnai įvertinti aukštais Lietuvos ir JAV apdovanojimais.
Tai pirmas išsamesnis originalaus dailininko pristatymas visuomenei.
Yra reprodukcijų sąrašas, vardų rodyklė, bibliografija.

Knygos dailininkas Izaokas Zibucas
2 variantai: lietuvių ir anglų k.
Kietas viršelis, aplankas, 240 p., 310×235 mm
 Pirkti knygą...
ISBN 9955-736-00-3 (lietuvių k.) /parduota/
ISBN 9955-736-01-1 (anglų k.)
100 šiuolaikinių lietuvių dailininkų
Sudarė Raminta Jurėnaitė
Albume, parengtame pagal Soroso šiuolaikinio meno centro Lietuvoje dokumentaciją, pristatomi iškiliausi pastarųjų trijų dešimtmečių dailininkai.

Knygos meno konkurse paskirta Kultūros ministerijos premija.
Išleista Soroso šiuolaikinio meno centro Lietuvoje užsakymu.
Dailininkas Izaokas Zibucas
Du variantai: lietuvių ir anglų k.
Kietas viršelis, aplankas, 256 p., 300x225 mm
 Užsakomasis leidinys
ISBN 9986-830-31-1 (lietuvių k.)
ISBN 9986-830-31-X (anglų k.)
Algirdas Steponavičius
Paslaptingas būties švytėjimas
Sudarytoja ir dailininkė Birutė Žilytė
Šiame albume pateikiamas savito, giliaminčio dailininko, kuris sukūrė gyvybingą ir daugiareikšmį meninį pasaulį, portretas. Didžiąją jo palikimo dalį sudaro knygų iliustracijos, kurios formavo net keleto kartų estetinę pasaulėjautą. Lygia greta jis tapė, kūrė estampus, sienų tapybos kūrinius. Lietuvos ir tarptautinių apdovanojimų, Nacionalinės premijos laureato kūryba buvo ištisa lietuvių grafikos epocha. Albume plačiai ir nuosekliai pristatyta Steponavičiaus kūryba, gausu dokumentinių nuotraukų. Skelbiami paties dailininko samprotavimai, jo meno vertintojų pastabos, yra gyvenimo chronologija, parodų sąrašas, bibliografija, iliustracijų sąrašas.
„Tai knyga, – rašo Martynas Dūda, – leidžianti tapti nostalgiškam, gal netgi tam įpareigojanti. [...] šis albumas, bent jau kaip gyvenimo talpykla, peržengia vien tik A. Steponavičiaus gyvenimo vizualinę formą, tapdamas kartu ir mūsų forma...“

Dalis teksto išversta į anglų kalbą
Gražiausia metų knyga
Kietas viršelis, aplankas, 256 p., 288x218 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-830-61-3 (lietuvių k.)
Senoji lietuvių skulptūra
Senųjų sakralinių medžio skulptūrų albumas.

Gražiausia metų knyga
Teksto autorius Marcelijus Martinaitis
Nuotraukų autoriai: Arūnas Baltėnas, Raimondas Paknys
Dailininkas Izaokas Zibucas
Lietuvių, anglų ir vokiečių k.
Visos nuotraukos spalvotos
Kietas viršelis, aplankas, 144 p., 345x250 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-9000-1-8 (lietuvių, anglų ir vokiečių k.)
Viktoras Petravičius
Grafika
Ingrida Korsakaitė
Albume-monografijoje pristatomas vienas iškiliausių XX a. lietuvių grafikų, didžiąją kūrybinio gyvenimo dalį gyvenęs Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Knygos meno konkurse paskirta Kultūros ministerijos premija.
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Lietuvių ir anglų k.
131 spalvota ir 167 nespalvotos iliustracijos
Kietas viršelis, aplankas, 256 p., 290x225 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-830-19-2 (lietuvių ir anglų k.)
Paieška Vaizduojamoji dailė 1 2 3 4 5 6