Paieška Vaizduojamoji dailė Dailės albumai 1 2
 
Viktoras Petravičius
Grafika
Ingrida Korsakaitė
Albume-monografijoje pristatomas vienas iškiliausių XX a. lietuvių grafikų, didžiąją kūrybinio gyvenimo dalį gyvenęs Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Knygos meno konkurse paskirta Kultūros ministerijos premija.
Dailininkas Alfonsas Žvilius
Lietuvių ir anglų k.
131 spalvota ir 167 nespalvotos iliustracijos
Kietas viršelis, aplankas, 256 p., 290x225 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-830-19-2 (lietuvių ir anglų k.)
Vilniaus Šv. Jono bažnyčia
Vladas Drėma
Paskutinė žymaus dailėtyrininko knyga, kurioje išsamiai išdėstyta vienos seniausių bažnyčių istorija. Iliustruota dabartinėmis ir archyvinėmis nuotraukomis, paties autoriaus piešiniais ir kt.

Gražiausių knygų konkurse paskirta Kultūros ministerijos premija.
Dailininkas Izaokas Zibucas
260 iliustracijų, dauguma spalvotos
Kietas viršelis, 312 p., 285x220 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-830-00-1 (lietuvių k.)
Lietuvos bažnyčių menas
Leidinys apie vertingiausius bažnytinio meno paminklus. Greta sakralinės architektūros, dailės, taikomojo meno kūrinių nuotraukų yra išsamūs aprašai.

Gražiausia metų knyga
Teksto autorius Jonas Minkevičius
Nuotraukų autoriai: Arūnas Baltėnas, Raimondas Paknys
Dailininkas Eugenijus Karpavičius.
Lietuvių ir anglų k.
Visos nuotraukos spalvotos
Kietas viršelis, aplankas, 308 p., 330x245 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-9000-0-X (lietuvių ir anglų k.)
Vilniaus arkikatedra
Leidinys apie vieną iš svarbiausių Lietuvos pastatų: katedros mūrai, joje esančios religijos ir dailės vertybės liudija visą Lietuvos valstybės ir krikščionybės Lietuvoje istoriją.

Išleista Vilniaus arkikatedros užsakymu.
Nuotraukų autoriai – Arūnas Baltėnas ir Raimondas Paknys.
Sudarytoja ir teksto autorė – Regimanta Stankevičienė.
Trys variantai: lietuvių/anglų, vokiečių/rusų ir lenkų/prancūzų k.
35 spalvotos nuotraukos.
24 p., 297x210 mm.
 Užsakomasis leidinys
ISBN 9986-830-22-2 (lietuvių/anglų k.)
ISBN nesuteiktas (vokiečių/rusų k.)
ISBN nesuteiktas (lenkų/prancūzų k.)
Mažosios skulptūros
Steponas Šarapovas
Mažosios skulptūros, pristatomos albume, – tik dalis Stepono Šarapovo palikimo, tačiau tai bene autentiškiausi jo kūriniai, juose geriausiai atsiskleidė savitas dailininko talentas.

Išleista autoriaus bičiulių užsakymu.
Gražiausia metų knyga.
Įžangos autorius Aleksandras Kancedikas.
Nuotraukų autorius Arūnas Baltėnas.
Dailininkas Izaokas Zibucas.
Kietas viršelis, 80 p., 300x225. mm
 Užsakomasis leidinys
ISBN 9986-830-57-5 (lietuvių k.)
ISBN 9986-830-58-3 (anglų k.)
Švenčionių rajono bažnyčios
Gausiai iliustruotas leidinys apie veikiančias Švenčionių rajono bažnyčias.

Išleista Švenčionių savivaldybės užsakymu
Sudarė: Ana Jurkevič, Gražina Garlienė, Ilona Menčinskaitė, Petras Savukynas, Vanda Stankevičienė, Danutė Vigelienė
Fotografas Arūnas Baltėnas
Lietuvių ir anglų k.
Kietas viršelis, 32 p., 297x210 mm
 Užsakomasis leidinys
ISBN 9986-830-28-1 (lietuvių ir anglų k.)
Paieška Vaizduojamoji dailė Dailės albumai 1 2