Paieška Vaizduojamoji dailė Dailės albumai 1 2
 
Birutė Žilytė
Paslaptingas būties švytėjimas
Sudarytoja ir dailininkė Birutė Žilytė
Iliustracinės ir lakštinės grafikos, sienų tapybos kūrėjos albumas.
Dekoratyvios, metaforiškos, su daugeliu tautosakos, simbolikos elementų, ryškaus kontrastingų spalvų kolorito Žilytės sukurtos vaikų literatūros iliustracijos bei labai originali sienų tapyba XX a. 7–8-ajame – kartu su kelių kitų dailininkų darbais – sukėlė tikrą perversmą, apskritai pakeitė vaikams skirtos dailės sampratą, paskatino jos raidą. Šviesus žvilgsnis, susitelkimas į pamatines vertybes, į labai turtingą savo vidaus pasaulį, originalumas, subrandintas gilaus pasaulio pažinimo, – visa tai lėmė, kad dailininkės kūryba yra gerai žinoma, plačiai pripažinta, pelnė daugybę Lietuvos ir tarptautinių apdovanojimų.
Daugelį darbų dailininkė sukūrė su vyru Algirdu Steponavičiumi (1927–1996). Išskirtinis dvasinis abiejų dailininkų artumas nenutrūko ir jam išėjus – Žilytė parengė albumą Algirdas Steponavičius. Paslaptingas būties švytėjimas (2002), o šį, savąjį, priderino prie jo pavidalo.
Albume pristatyta Žilytės kūryba, gausu dokumentinių nuotraukų. Tarp ryškiaspalvių kūrinių reprodukcijų įsiterpia pačios dailininkės samprotavimai apie kūrybą, labai šviesūs fragmentiški vaikystės atsiminimai.
Skelbiamos publikuotų dailėtyros straipsnių ištraukos, išsami gyvenimo chronologija, parodų ir iliustracijų sąrašai.

Kietas viršelis, aplankas, 288x218 mm, 256 p.
 Pirkti knygą...
ISBN 978-9955-736-58-5 (lietuvių k.)
Stanislovas Kuzma
Pirmas leidinys, kuriame apžvelgiamas vieno žymiausių šiuolaikinių skulptorių kūrybinis kelias.
Viešose vietose esančios Stanislovo Kuzmos skulptūros –„Mūzų šventė“, „Versmė“ (Vilnius, Nacionalinis dramos teatras), „Pieta“ (Vilnius, laisvės gynėjų memorialas Antakalnio kapinėse), Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras (Panevėžys), „Šaulys“ (Šiaulių Saulės laikrodžio aikštė), grupė skulptūrų Juknaičiuose ir kt. – padėjo formuoti jau keleto kartų estetinį skonį, įėjo į Lietuvos skulptūros aukso fondą. Albume publikuojama ne tik šių, bet ir daugybės kitų įvairių žanrų skulptoriaus kūrinių nuotraukos: ir visuomenei prieinamos antkapinės skulptūros (rašytojai Jurgai Ivanauskaitei, kompozitorei Konstancijai Brundzaitei, dainininkei Birutei Almonaitytei ir kt.) bei skulptūros bažnyčiose (Elektrėnuose, Nidoje, Kiaunoriuose, Kolainiuose, Vilkaviškyje), ir mažai kam žinomos mažosios skulptūros, plačiai pasklidusios Lietuvoje ir pasaulyje.
Rengiant leidinį fotografas Arūnas Baltėnas drauge su skulptoriumi apkeliavo Lietuvą, nufotografavo visas pasiekiamas skulptūras. Dalis šių nuotraukų skelbiamos albume ir atskleidžia didelį skulptoriaus talentą, nepaprastą darbštumą, originalų stilių. Skelbiamas pluoštas paties Stanislovo Kuzmos pasvarstymų ir atsiminimų, dokumentinių nuotraukų.

Įžangos autorius Kęstutis Šapoka
Dailininkas Izaokas Zibucas
Fotografas Arūnas Baltėnas

Kietas viršelis, aplankas, 270×310 mm, 156 p.
Peržiūrėti knygos ištrauką PDF formatu... (934 Kb)
 Tiražas parduotas
ISBN 978-9955-736-41-7 (lietuvių k.) /parduota/
Birutė Stančikaitė
Sudarė Ramutė Rachlevičiūtė
Lietuvos dailės klasikės, vienos žymiausių estampo kūrėjų albumas. Reprodukuojami svarbiausieji Birutės Stančikaitės kūriniai: nuo preciziškųjų XX a. 8-o dešimtmečio gamtovaizdžių ir miestovaizdžių, iki brandžiųjų estampų ir tapybos.
Stančikaitės estampai tapybiški, kruopščiai detalizuoti. Romantinį jaunystės polėkį brandos metais pakeitė meditatyvus, santūrus lyrizmas, atsirado spalva, grafikė ėmėsi ir tapybos. Dailininkė nuolat dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, ne kartą apdovanota diplomais ir premijomis. Jos kūrinių turi Lietuvos, Argentinos, JAV, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos muziejai.
Yra svarbiausių gyvenimo ir kūrybos datų, kūrinių, publikacijų sąrašai, be to, reziumė ir ilustracijų sąrašas anglų kalba.

Knygos dailininkas Izaokas Zibucas

79 reprodukcijos, 13 dokumentinių nuotraukų
Kietas viršelis, aplankas, 144 p., 275×310 mm
 Pirkti knygą...
ISBN 978-9955-736-34-9 (lietuvių k.)
Žoromskis
Kristina Miklaševičiūtė
Albumas-monografija, skirta dailininkui Kazimierui Žoromskiui (1913–2004), kuris kūrė unikalius optinio impresionizmo stiliaus paveikslus ir dalyvavo parodose Madride, Vašingtone, Niujorke, Paryžiuje kartu su Marcu Shagalu, Karelu Apelu, Salvadoru Dali, Maxu Ernstu, Willemu de Kooningu beikitais įžymiais XX a. menininkais. Žoromskio kūrinių yra Europos ir Amerikos muziejuose, biografija ir paveikslai įtraukti į pasaulio dailininkų žinynus, o nuopelnai įvertinti aukštais Lietuvos ir JAV apdovanojimais.
Tai pirmas išsamesnis originalaus dailininko pristatymas visuomenei.
Yra reprodukcijų sąrašas, vardų rodyklė, bibliografija.

Knygos dailininkas Izaokas Zibucas
2 variantai: lietuvių ir anglų k.
Kietas viršelis, aplankas, 240 p., 310×235 mm
 Pirkti knygą...
ISBN 9955-736-00-3 (lietuvių k.) /parduota/
ISBN 9955-736-01-1 (anglų k.)
100 šiuolaikinių lietuvių dailininkų
Sudarė Raminta Jurėnaitė
Albume, parengtame pagal Soroso šiuolaikinio meno centro Lietuvoje dokumentaciją, pristatomi iškiliausi pastarųjų trijų dešimtmečių dailininkai.

Knygos meno konkurse paskirta Kultūros ministerijos premija.
Išleista Soroso šiuolaikinio meno centro Lietuvoje užsakymu.
Dailininkas Izaokas Zibucas
Du variantai: lietuvių ir anglų k.
Kietas viršelis, aplankas, 256 p., 300x225 mm
 Užsakomasis leidinys
ISBN 9986-830-31-1 (lietuvių k.)
ISBN 9986-830-31-X (anglų k.)
Algirdas Steponavičius
Paslaptingas būties švytėjimas
Sudarytoja ir dailininkė Birutė Žilytė
Šiame albume pateikiamas savito, giliaminčio dailininko, kuris sukūrė gyvybingą ir daugiareikšmį meninį pasaulį, portretas. Didžiąją jo palikimo dalį sudaro knygų iliustracijos, kurios formavo net keleto kartų estetinę pasaulėjautą. Lygia greta jis tapė, kūrė estampus, sienų tapybos kūrinius. Lietuvos ir tarptautinių apdovanojimų, Nacionalinės premijos laureato kūryba buvo ištisa lietuvių grafikos epocha. Albume plačiai ir nuosekliai pristatyta Steponavičiaus kūryba, gausu dokumentinių nuotraukų. Skelbiami paties dailininko samprotavimai, jo meno vertintojų pastabos, yra gyvenimo chronologija, parodų sąrašas, bibliografija, iliustracijų sąrašas.
„Tai knyga, – rašo Martynas Dūda, – leidžianti tapti nostalgiškam, gal netgi tam įpareigojanti. [...] šis albumas, bent jau kaip gyvenimo talpykla, peržengia vien tik A. Steponavičiaus gyvenimo vizualinę formą, tapdamas kartu ir mūsų forma...“

Dalis teksto išversta į anglų kalbą
Gražiausia metų knyga
Kietas viršelis, aplankas, 256 p., 288x218 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-830-61-3 (lietuvių k.)
Senoji lietuvių skulptūra
Senųjų sakralinių medžio skulptūrų albumas.

Gražiausia metų knyga
Teksto autorius Marcelijus Martinaitis
Nuotraukų autoriai: Arūnas Baltėnas, Raimondas Paknys
Dailininkas Izaokas Zibucas
Lietuvių, anglų ir vokiečių k.
Visos nuotraukos spalvotos
Kietas viršelis, aplankas, 144 p., 345x250 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-9000-1-8 (lietuvių, anglų ir vokiečių k.)
Paieška Vaizduojamoji dailė Dailės albumai 1 2