Paieška Istorija 1 2 3
 
Žemaitija
Moderni vėlyviausio Europos Krikšto atmintis
Žemaitijos Krikšto 600 metų jubiliejui skirtas gausiai iliustruotas leidinys.
Knygoje glaustai išdėstyta Žemaitijos krikščionėjimo istorija, pristatytas šio krašto katalikiškasis paveldas. Išsamiai aptartas ir parodytas šiai datai skirtas dailės kūrinys – Petro Repšio sukurtas Varnių katedros antepedijus.

Teksto autorė Irena Vaišvilaitė
Nuotraukų autoriai Arūnas Baltėnas, Raimondas Paknys
Dailininkas Jokūbas Jacovskis
Kietas viršelis, 225 × 225 mm, 96 p.

Išleista Telšių vyskupo Jono Borutos SJ iniciatyva
 Užsakomasis leidinys
ISBN 978-9955-736-51-6 (lietuvių k.)
ISBN 978-9955-736-50-9 (anglų k.)
Josifo Brodskio ryšiai su Lietuva
Draugų atsiminimai
Sudarė Ramūnas Katilius
Ši knyga – apie didįjį XX a. poetą, Nobelio premijos laureatą Josifą Brodskį, jo ryšius su Lietuva, lietuviškąją tematiką jo kūryboje. Poetas ne kartą lankėsi Lietuvoje, turėjo čia artimų draugų ir, pasak prezidento Valdo Adamkaus, jautė „palankumą ir dėkingumą [Lietuvai], tikriausiai už tai, kad itin nepalankiais sau laikais, kai sovietinės sistemos buvo šmeižiamas ir teisiamas, Lietuvoje rado tam tikrą dvasinės ramybės salą. [...] jo meilė Lietuvai nuolat plėtėsi, nuo kelių artimų žmonių – Vilniaus miestui, Lietuvos pajūriui, tada – mūsų valstybei ir tautai, mūsų istorijai ir kultūrai.“
Josifo Brodskio ryšiai su Lietuva – tai draugų pagarbos duoklė poeto atminimui. Į knygą sudėti Brodskio bičiulių – lietuviškųjų ir kitų, kurių ryšio su poetu trečiasis dėmuo kadaise buvo Lietuva, – atsiminimai. Dviejų dešimčių rašytojų, mokslininkų, muzikantų, režisierių ir kt. iš Vilniaus, Varšuvos, Peterburgo, Maskvos, Londono, Niu Heiveno, Naujojo Orleano rašiniuose atgyja poeto kūrybinė biografija ir drauge svarbus Lietuvos kultūrinio gyvenimo etapas. Pasakojimus iliustruoja unikalios nuotraukos, eilėraščių faksimilės ir Brodskio piešiniai iš vilniečių Elės ir Ramūno Katilių archyvo. Šią plačią laikotarpio ir visuotinę reikšmę įgijusių asmeninių ryšių panoramą siūlome visiems, kas domisi poeto gyvenimu.

Dailininkas Jokūbas Jacovskis
Kietas viršelis, 143×215 mm, 448 p.
 Pirkti knygą...
ISBN 978-9955-736-45-5 (lietuvių k.)
Vilnius: asmeninė istorija
Tomas Venclova
Tai trečioji poeto, publicisto, vertėjo, literatūros tyrinėtojo, Jeilio universiteto profesoriaus Tomo Venclovos knyga apie Vilnių. Ji turi kai ką bendro su ankstesnėmis – Vadovu po miestą ir Vilniaus vardais, tik čia pasakojimas apie miestą kur kas laisvesnis, eseistinis. Tai erudito, objektyvaus pasakotojo, nestereotipinio įvykių vertintojo išdėstyta kultūrinė Vilniaus istorija.
Aprėpta visa Vilniaus chronologija – nuo įkūrimo iki tragiškojo 1991-ųjų sausio. Įžanginis skyrelis „Kraštas ir tautos“ daugiausia skirtas amžinajam Vilniaus „tautiškumo“ klausimui, tolesniuosiuose – „Pagonybė ir krikščionybė“, „Renesansas ir barokas“, „Universitetas ir getas“, „Sarmatai, klasikai ir romantikai“ ir kt. – kalbama apie lemtingus įvykius, tų įvykių priežastis ir poveikį, apie miesto istoriją kūrusias asmenybes.
„[...] Vilnius – amžinas pakraštys ir paribys, ekscentriškas, kaprizingas, netaisyklingas miestas, – rašo Tomas Venclova, – su keista praeitimi, pažeidžiančia logikos ir tikimybės dėsnius. [...] Žinau, kad mano miesto tikroji praeitis yra žmonės, apie kuriuos stengiausi papasakoti – tie, kurie jį statė, gynė nuo negandų, jungė su pasauliu ir pagaliau sutapo su Vilniaus medžiais ir mūrais, su jo šlaitais, šešėliais ir žvaigždėmis. Jie nebuvo panašūs vieni į kitus, dažnai nesutarė, bet kaip tik jie padeda gyventi trumpoje man skirtoje laiko atkarpoje, kol irgi nueisiu į praeitį.“
Pasakojimo fonas knygoje – autoriaus gyvenamuoju laiku, daugiausia sovietmečiu, darytos Arūno Baltėno, Algimanto Kunčiaus, Romualdo Rakausko, Mečislovo Sakalausko, Kęstučio Stoškaus ir kt. Vilniaus nuotraukos.

32 nuotraukos
Kietas viršelis, 145×215 mm, 200 p.
 Tiražas parduotas
ISBN 978-9955-736-35-6 (lietuvių k.)
Žydai Lietuvoje
Istorija, kultūra, paveldas
Knyga skirta daugiau nei šešis šimtus metų Lietuvoje gyvenančiai žydų bendruomenei. Ją parašė Lietuvos ir užsienio – Baltarusijos, Izraelio, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos – mokslininkai, tyrinėjantys Lietuvos žydų istoriją bei kultūrą.
Leidinyje aptariami mažiau populiarinami, o kartais savitai interpretuojami žydų praeities reiškiniai, rekonstruojamas žydų istorijos vaizdas. Skaitytojas susipažins su bendruomenės sankloda, religinės tradicijos, gyvenamosios erdvės ypatumais. Vertingas skyrius apie religinius, politinius ir kultūrinius sąjūdžius. Plačiai papasakota apie įvairiapusę žydų ūkinę veiklą; kai kam tikriausiai bus negirdėta Degsnės – žydų žemdirbių kaimo – istorija. Nagrinėjama asmenvardžių susiformavimo, įvairių tradicijų, literatūros ir muzikos, teatro ir dailės, mokslo raida.
Knyga bus įdomi visiems, norintiems giliau pažinti Lietuvos žydų istoriją, tradicijas, kultūrą, jų nuopelnus Lietuvai ir pasauliui. Yra rekomenduojamos literatūros sąrašas, asmenvardžių, vietovardžų bei dalykų (su paaiškinimais) rodyklės. Iliustruota. Priešlapiuose skelbiamas Lietuvos miestų ir miestelių tautinės sudėties XIX a. pab. žemėlapis.

Sudarytojos: Larisa Lempertienė, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė

Kietas viršelis, 312 p., 240×170 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 978-9955-736-30-1 (lietuvių k.)
Tylos gausmas
Žydų gyvenimo pėdsakai Lietuvoje
Memorialinis albumas, skirtas sunaikintoms Lietuvos žydų bendruomenėms. Nuotraukose užfiksuoti kapinių, maldos namų, kitų su žydų gyvenimu susijusių pastatų bei vietų vaizdai, tikriau tai, kas liko praėjus daugeliui metų po žydiškosios Lietuvos aukso amžiaus. Greta – miestų ir miestelių, kurių daugelis ar net dauguma gyventojų XIX–XX a. I p. buvo žydai, pavadinimai jidiš bei lietuvių kalbomis ir keletas labai iškalbingų skaičių iš tų vietų istorijos. Ši knyga kelia netekties liūdesį ir skausmą, tačiau neleis užmiršti žmonių, kuriems ši žemė teikė gyvybės syvus, kurie Lietuvoje sukūrė ir puoselėjo savitą kultūrą, kurie čia tiesiog gyveno. Išgirsime gausmą, kurio sklidina žydiškąją Lietuvą apgaubusi amžinybės tyla.

Projekto autorius Izaokas Zibucas.
Fotografas Raimondas Paknys.
Įžangos autorius ir konsultantas Dovidas Katzas.

Du variantai: anglų ir lietuvių k.
Kietas viršelis, 204 p., 300×264 mm
 Pirkti knygą...
ISBN 978-9955-736-26-4 (lietuvių k.)
ISBN 978-9955-736-27-1 (anglų k.)
Senosios Lietuvos istorija
1009–1795
Alfredas Bumblauskas
Autoriui pavyko įgyvendinti nepaprastą sumanymą – Lietuvos istoriją perteikti vaizdais. Tačiau knyga išsiskiria ne vien vaizdų gausa ir tuo, kad nemaža jų čia skelbiama pirmąkart: joje pateiktas naujas, savitas požiūris į mūsų valstybės istoriją. Žodžiu ir vaizdu sukurta plati LDK politikos, visuomenės ir kultūros raidos panorama bendrame Europos ir regiono kontekste.
Knygoje yra apie 1300 spalvotų iliustracijų, apie 100 kartoschemų, aprangos, ginkluotės, gyvensenos rekonstrukcijų, be to, plati bibliografijos apžvalga, iliustracijų ir rašytinių šaltinių nuorodos, rodyklė.

Kietas viršelis, 488 p., 284x220 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-830-89-3 (lietuvių k.)
Niekada per amžius
Holokausto istorija
Martin Gilbert
Iliustruota studija, parašyta vieno iš žymiausių Holokausto istorikų. Knygoje išdėstyta nacizmo atsiradimo istorija, atskleistas žydų gyvenimas iki Holokausto, Vokietijos užkariavimų mastas, getų kūrimas deportacijos ir žudynės, pasakojama apie pasipriešinimą, persekiojamųjų dvasios stiprybę. Remdamasis dokumentais ir liudininkų pasakojimais Gilbertas pasakoja dramatiškus ir tragiškus žmonių likimus.

Knygos lietuviškojo leidimo rėmėja – Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasada Lietuvoje.
Kietas viršelis, aplankas, 192 p., 255x225 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-830-56-7 (lietuvių k.)
Paieška Istorija 1 2 3