Paieška Visos knygos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
100 šiuolaikinių lietuvių dailininkų
Sudarė Raminta Jurėnaitė
Albume, parengtame pagal Soroso šiuolaikinio meno centro Lietuvoje dokumentaciją, pristatomi iškiliausi pastarųjų trijų dešimtmečių dailininkai.

Knygos meno konkurse paskirta Kultūros ministerijos premija.
Išleista Soroso šiuolaikinio meno centro Lietuvoje užsakymu.
Dailininkas Izaokas Zibucas
Du variantai: lietuvių ir anglų k.
Kietas viršelis, aplankas, 256 p., 300x225 mm
 Užsakomasis leidinys
ISBN 9986-830-31-1 (lietuvių k.)
ISBN 9986-830-31-X (anglų k.)
Senosios Lietuvos istorija
1009–1795
Alfredas Bumblauskas
Autoriui pavyko įgyvendinti nepaprastą sumanymą – Lietuvos istoriją perteikti vaizdais. Tačiau knyga išsiskiria ne vien vaizdų gausa ir tuo, kad nemaža jų čia skelbiama pirmąkart: joje pateiktas naujas, savitas požiūris į mūsų valstybės istoriją. Žodžiu ir vaizdu sukurta plati LDK politikos, visuomenės ir kultūros raidos panorama bendrame Europos ir regiono kontekste.
Knygoje yra apie 1300 spalvotų iliustracijų, apie 100 kartoschemų, aprangos, ginkluotės, gyvensenos rekonstrukcijų, be to, plati bibliografijos apžvalga, iliustracijų ir rašytinių šaltinių nuorodos, rodyklė.

Kietas viršelis, 488 p., 284x220 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-830-89-3 (lietuvių k.)
Lietuva
Suvenyrinis Lietuvos vaizdų albumėlis
Jei ketinate dovanoti knygą apie Lietuvą, šis albumėlis yra nepakeičiamas. Jis nedidelis, bet nuotraukos yra iš visos šalies, pateikta trumpa istorijos apybraiža.

Du variantai: anglų ir vokiečių k.
Visos nuotraukos spalvotos
Kietas viršelis, 48 p., 150x210 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-830-54-0 (anglų k.)
ISBN 9986-830-55-9 (vokiečių k.)
Klaipėda ir Kuršių nerija
Vadovas
Nijolė Strakauskaitė
Vadovas po jūros ir marių siejamą Lietuvos dalį. Istorijoje tų saitų būta daugiau: tai religija – liuteronybė, priklausomybė vokiečių valstybei ir lietuvininkų etninei grupei, jūros ir marių artumo nulemtas gyvenimo būdas. Ir gamta, ir tradicinė gyvensena, ir architektūra čia gerokai skiriasi nuo kitos Lietuvos dalies. Iliustruota 56 spalvotomis nuotraukomis, yra 3 vietovių planai, kuriuose pažymėta aprašomų objektų vieta.

Penki variantai: lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų k.
Minkštas viršelis su atvartu, 80 p., 200x120 mm
 Pirkti knygą...
ISBN 9986-830-84-2 (lietuvių k.) /parduota/
ISBN 9986-830-87-7 (anglų k.) /parduota/
ISBN 9986-830-83-4 (vokiečių k.)
ISBN 9986-830-86-9 (rusų k.)
ISBN 9986-830-88-5 (prancūzų k.) /parduota/
Vilnius
Vadovas po miestą
Tomas Venclova
Autorius vedžioja skaitytoją po Vilnių, pasakodamas apie žymiausius pastatus, išlikusius ir neišlikusius tolimos ir gan artimos praeities liudytojus, apie gražiausias vietas. Vadovas iliustruotas 500 šiuolaikinių ir archyvinių nuotraukų, dailės kūrinių reprodukcijomis, architektūros ansamblių erdvinėmis schemomis. Miesto planuose pažymėta aprašytų objektų vieta.

Knygos meno konkurse paskirta Kultūros ministerijos premija
Fotografai: Arūnas Baltėnas, Raimondas Paknys, Kęstutis Stoškus
Dailininkas Izaokas Zibucas
Penki variantai: lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų ir esperanto k.
Minkštas viršelis su atvartu, 216 p., 215x125 mm
 Pirkti knygą...
ISBN 9986-830-46-X (lietuvių k.)
ISBN 9986-830-48-6 (anglų k.)
ISBN 9986-830-64-8 (vokiečių k.) /parduota/
ISBN 9986-830-47-8 (lenkų k.)
ISBN nesuteiktas (esperanto k.) /parduota/
Klaipėda, Kuršių nerija, Karaliaučius
Vadovas
Nijolė Strakauskaitė
Baltų etninės žemės prie Kuršių marių, vadinamoji Mažoji Lietuva, dabar yra trijose valstybėse: Klaipėdos kraštas – Lietuvoje, Galdapės apylinkės (su pietine Rytprūsių dalimi) – Lenkijoje, o Karaliaučiaus kraštas – Rusijos anklavas. Šis vadovas aprėpia dalį Mažosios Lietuvos: pamarį, Kuršių neriją ir Klaipėdą Lietuvoje, pajūrio ir nerijos kurortus bei Karaliaučių Rusijos Kaliningrado srityje.
Gausu istorinės medžiagos, informacijos apie kultūros ir istorijos paminklus, gamtos įdomybes. Iliustracijoms panaudota apie 500 šiuolaikinių ir archyvinių nuotraukų. Klaipėdos ir Karaliaučiaus miestų planuose, Kuršių nerijos žemėlapyje pažymėtos aprašomų objektų vietos, yra šios Mažosios Lietuvos dalies žemėlapis.

Trys variantai: lietuvių, anglų ir vokiečių k.
Minkštas viršelis su atvartu, 216 p., 215x125 mm
 Pirkti knygą...
ISBN 9986-830-82-6 (lietuvių k.)
ISBN 9986-830-90-7 (anglų k.)
ISBN 9986-830-85-0 (vokiečių k.) /parduota/
Vilnius ir Trakai
Vadovas
Vadovas po du senuosius miestus, kuriuos sieja Lietuvos valstybės kūrimosi ir suklestėjimo istorija, didžiųjų kunigaikščių Gedimino, Kęstučio ir ypač Vytauto vardai. Pasakojama apie istorines gatves, žymiausius pastatus, apie gražiausias vietas. Iliustruotas 56 spalvotomis nuotraukomis. Planuose pažymėta aprašytų objektų vieta. Yra svarbiausia praktinė informacija turistui.

Pagal Tomo Venclovos „Vilnius. Vadovas po miestą“ parengė Beata Piasecka
Devyni variantai: lenkų, rusų, prancūzų, anglų, vokiečių, italų, ispanų, japonų ir esperanto k.
Minkštas viršelis su atvartu, 80 p., 200x120 mm
 Pirkti knygą...
ISBN 9986-830-75-3 (anglų k.)
ISBN 9986-830-80-X (vokiečių k.)
ISBN 9986-830-62-1 (lenkų k.)
ISBN 9986-830-92-3 (esperanto k.) /parduota/
ISBN 9986-830-78-8 (ispanų k.)
ISBN 9986-830-77-X (italų k.)
ISBN 9986-830-76-1 (japonų k.)
ISBN 9986-830-70-2 (prancūzų k.)
ISBN 9986-830-65-6 (rusų k.)
ISBN 978-9955-736-56-1 (kinų k.)
Paieška Visos knygos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14