Paieška Visos knygos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
Neringos kopos. Žemaičių laidotuvės. Kryžių kalnas.
Orvidų sodyba
Paulius Normantas
Publikuojami vieni iš pirmųjų fotografo darbų, sukurti maždaug iki 1988 m. Praėję metai neužslopino jų skleidžiamos dvasinės energijos ir įtaigos: vaizdai, detalės, žmonių veidai įgijo amžinumo matmenį.
Keturis nuotraukų ciklus vienija objektų išskirtinumas: ir Neringos kopos, ir Kryžių kalnas, ir Orvidų sodyba, ir žemaičių laidotuvės jau savaime kelia nuostabą ir susižavėjimą. Fotografui šiuos stebuklus reikia pamatyti savaip, ir tai tikras išbandymas. Visų keturių ciklų leitmotyvas, itin ryškiai pasikartojantis paskutiniajame – „Orvidų sodyba“ – yra stebuklinga, kurianti šviesos galia. Labiausiai „autorinis“ yra „Žemaičių laidotuvių“ ciklas: fotografas parašė nuotraukų komentarus. Prie Kryžių kalno nuotraukų įdėtos ištraukos iš monsinjoro Kazimiero Vasiliausko pamokslų, prie Orvidų sodybos – Viliaus Orvido žodžiai.

Išleista autoriaus užsakymu.
Tekstų autoriai: Marcelijus Martinaitis, Paulius Normantas, mons. Kazimieras Vasiliauskas, Vilius Orvidas, Skirmantas Valiulis
Dailininkas Izaokas Zibucas
59 nespalvotos nuotraukos
Kietas viršelis, aplankas, 104 p., 220×250 mm
 Užsakomasis leidinys
ISBN 9986-830-71-0 (lietuvių k.)
Moterys
Nuotraukų albumas
Vaidotas Grigas
Albume sudėti fotografo Vaidoto Grigo sukurti žinomų moterų portretai – reprezentaciniai, intymūs, humoristiniai ir kt. Moteris šiose nuotraukose – subrendusi asmenybė, kūrėja – savęs, savo pasaulio, dažnai ir gerokai platesnių erdvių. Fotografas tik paryškina vieną kokį bruožą, o kartais moteris darosi vos atpažįstama: pokštauja, gundo, tampa kilminga florentiete, japone, Don Kichotu, Otelu, Arlekinu… Gal tokią metamorfozę padiktavo jos žvilgsnis, laikysena, bruožai?

Įžanginės esė „Moterų visata“ autorė Jurga Ivanauskaitė
Sudarytojas Algimantas Aleksandravičius
Dailininkas Izaokas Zibucas
Lietuvių ir anglų k.
125 nuotraukos, dauguma spalvotos
Kietas viršelis, aplankas, 256 p., 330×250 mm
 Užsakomasis leidinys
ISBN 978-9955-736-06-6 (lietuvių ir anglų k.)
Vilnius
Arūnas Baltėnas
Nespalvotų Vilniaus senamiesčio nuotraukų albumas.
Miesto vaizdai švelnūs, pastatai, kiemai, gatvelės, skendi rūke, prieblandoj, šešėliuoti, su sniego, lapų apklotais, ką tik nuplauti lietaus…

Dailininkas Izaokas Zibucas
Lietuvių ir anglų k.
Minkštas viršelis, 34 nespalvotos nuotraukos, 80 p., 235×185 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9955-736-02-X (lietuvių/anglų k.)
Paieška Visos knygos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14