Paieška Visos knygos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
Algirdas Steponavičius
Paslaptingas būties švytėjimas
Sudarytoja ir dailininkė Birutė Žilytė
Šiame albume pateikiamas savito, giliaminčio dailininko, kuris sukūrė gyvybingą ir daugiareikšmį meninį pasaulį, portretas. Didžiąją jo palikimo dalį sudaro knygų iliustracijos, kurios formavo net keleto kartų estetinę pasaulėjautą. Lygia greta jis tapė, kūrė estampus, sienų tapybos kūrinius. Lietuvos ir tarptautinių apdovanojimų, Nacionalinės premijos laureato kūryba buvo ištisa lietuvių grafikos epocha. Albume plačiai ir nuosekliai pristatyta Steponavičiaus kūryba, gausu dokumentinių nuotraukų. Skelbiami paties dailininko samprotavimai, jo meno vertintojų pastabos, yra gyvenimo chronologija, parodų sąrašas, bibliografija, iliustracijų sąrašas.
„Tai knyga, – rašo Martynas Dūda, – leidžianti tapti nostalgiškam, gal netgi tam įpareigojanti. [...] šis albumas, bent jau kaip gyvenimo talpykla, peržengia vien tik A. Steponavičiaus gyvenimo vizualinę formą, tapdamas kartu ir mūsų forma...“

Dalis teksto išversta į anglų kalbą
Gražiausia metų knyga
Kietas viršelis, aplankas, 256 p., 288x218 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-830-61-3 (lietuvių k.)
Lietuva
Wonderful Lithuania / Wunderbares Litauen
Arūnas Baltėnas, Raimondas Paknys
Reprezentacinis albumas su Lietuvos kraštovaizdžių ir architektūros paminklų atvaizdai. "Žvelgiant į šią knygą, atgyja atmintis ir vaizduotė – dažnas statinys, paminklas, gamtos vaizdas kažką primena, nuo jo nematomos gijos driekiasi į praeitį, į kultūrą, jos istoriją," – rašo Marcelijus Martinaitis įžangoje.

Lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Visos nuotraukos spalvotos.
Kietas viršelis, aplankas, dėklas, 144 p., 310x275 mm.
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-9000-3-4 (lietuvių/anglų/vokiečių k.)
Lietuva
Beautiful Lithuania / Herrliches Litauen
Raimondas Paknys, Arūnas Baltėnas
Lietuvos vaizdų albumas. Ši knyga, kaip rašoma įžangoje, – tai "kvietimas šiek tiek pabūti vieniems su nekasdieniška laisvų akimirkų Lietuva".
Knygos meno konkurse paskirta Kultūros ministerijos premija.

Įžangos autorius – Marcelijus Martinaitis.
Dailininkas – Izaokas Zibucas.
Lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Visos nuotraukos spalvotos.
Kietas viršelis, aplankas, dėklas, 120 p., 310x250 mm.
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-830-39-7 (lietuvių/anglų/vokiečių k.)
ISBN 9986-830-45-1 (lietuvių/anglų/vokiečių k. su dėklu)
Lietuva
Gamta. Tradicijos. Kultūra. Miestai
Knygoje yra svarbiausia informacija apie Lietuvos gamtą, miestus, istoriją, kultūrą. Gausiai iliustruota spalvotomis nuotraukomis.

Teksto autorė – Audra Kairienė.
Trys variantai: anglų, vokiečių ir prancūzų k.
Kietas viršelis, 48 p., 297x210 mm.
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-9000-6-9 (anglų k.)
ISBN 9986-9000-7-7 (vokiečių k.)
ISBN 9986-830-02-8 (prancūzų k.)
Lietuva
Suvenyrinis Lietuvos vaizdų albumėlis.

Lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų k.
Kietas viršelis, 56 p., 185x155 mm.
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-830-12-5 (lietuvių/anglų/vokiečių/rusų k.)
Vilnius
Raimondas Paknys, Arūnas Baltėnas
Albumo nuotraukose Vilniaus senamiestis. Į miestą žvelgiama su gilia pagarba, ieškoma nenykstančių kuriančiojo laiko ženklų, nevienadienių pokyčių.

Eilių autorius Czesławas Miłoszas
Du variantai: lietuvių / anglų ir lenkų / vokiečių k.
Visos nuotraukos spalvotos
Kietas viršelis, aplankas, 96 p., 297×210 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-9000-4-2 (lietuvių ir anglų k.)
ISBN 9986-9000-5-0 (lenkų ir vokiečių k.)
Vilnius
Suvenyrinis spalvotų nuotraukų albumėlis.

Anglų, lenkų, vokiečių ir rusų k.
Kietas viršelis, 56 p., 185x155 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 9986-830-13-3 (anglų, lenkų, vokiečių ir rusų k.)
Paieška Visos knygos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14