Paieška Knygos apie Lietuvą Dzūkija LIT | ENG
 
Šilų dzūkai
Arūnas Baltėnas, Ona Drobelienė
Dzūkija – savita etnografinė Lietuvos sritis tarp Nemuno vidurupio ir Neries. Dzūkai, šių vietų gyventojai, – Lietuvos pietiečiai, išsiskiriantys ne tik ypač gražia tarme, bet ir savitais papročiais, liaudies dainomis, gyvenimo būdu. Daugelis amatų čia išsilaikė ilgiau negu kitur, o kai kurie darbai – net iki mūsų dienų. Archajiškas ir šių vietų kraštovaizdis.
Šilų dzūkų kraštas pačiuose pietuose – Kapiniškėse, Kašėtose, Marcinkonyse, Margionyse, Musteikoje, Puvočiuose, Zervynose, Žiūruose. Ten ir vyksta šios knygos „veiksmas“: žmonės dirba kasdienius darbus, ilsisi, švenčia, atlieka apeigas, pasakoja istorijas – tik gaila, tarmės fonetikos įvairovės, kalbėsenos skambumo neįmanoma užrašyti literatūrinės kalbos rašmenimis. Nuotraukose ir pasakojimuose užfiksuota autentika labai sparčiai nyksta, vienas po kito amžinybėn išeinant šiems šviesiems žmonėms. Būtina juos pažinti, kad ir prasilenkiant…

Kietas viršelis, 224 p., 225×240 mm
Peržiūrėti knygos ištrauką PDF formatu... (753 Kb)
 Tiražas parduotas
ISBN 978-9955-736-23-3 (lietuvių ir anglų k.)
Dzūkija
Vytautas Stanionis
Fotografijos albumas. Su gilia simpatija fotografas fiksuoja jaukią mažų Dzūkijos miestelių ramybę, pasigėrėtinai taikų žmogaus ir gamtos sambūvį.

Išleista Alytaus miesto savivaldybės užsakymu
Lietuvių, anglų ir vokiečių k.
Visos nuotraukos spalvotos
Kietas viršelis, 92 p., 300x240 mm
 Užsakomasis leidinys
ISBN 9986-9000-2-6 (lietuvių, anglų ir vokiečių k.)
Paieška Knygos apie Lietuvą Dzūkija